ไทย | English  
 

แหล่งที่มาของคนไข้

การให้บริการทางการแพทย์

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย ให้บริการศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าแก่เด็กและเยาวชน ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก และความพิการอื่นๆ บนใบหน้า โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย ให้บริการทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากล

การบริการทางการแพทย์ตามมาตรฐานสากล -  หมายรวมถึง กระบวนการการคัดเลือกบุคลากรทางการแพทย์อย่างเข้มงวด รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน อยู่บนพื้นฐานการให้บริการของมูลนิธิสร้างรอยยิ้มมามากว่า 30 ปี เครื่องมือทางการแพทย์มีความทันสมัย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้รับบริการจะได้รับประโยชน์สูงสุด และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก นอกจากนั้น มูลนิธิสร้างรอยยิ้มยังจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับช่วยชีวิตในกรณีฉุกเฉินตามมาตรฐานสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งสหรัฐอเมริกา

อาสาสมัครทางการแพทย์ทุกท่านของมูลนิธิสร้างรอยยิ้มได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติทางวิชาชีพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้รับบริการจะได้รับการดูแลรักษาอย่างที่ดีที่สุด มูลนิธิสร้างรอยยิ้มมีความเข้มงวดกับกระบวนการการคัดสรรอาสาสมัครทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์ กุมารแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักพัฒนาการเด็ก นอกจากนั้นทุกคนยังต้องผ่านการฝึกอบรม การประเมินผลงาน และการปฏิบัติงานภายใต้คำแนะนำของอาจารย์แพทย์พี่เลี้ยงเป็นระยะเวลาหนึ่งปี 

ผู้เชี่ยวชาญด้านชีวเวชจะทำการตรวจสอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์มีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

การให้บริการต่างๆ ของมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (ประเทศไทย) ไม่ได้คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น

โดยได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการผ่าตัดรักษา และการบำบัดฟื้นฟูหลังการผ่าตัดเป็นลำดับแรก

นอกจากนั้น มูลนิธิยังมีล่ามเพื่อคอยให้บริการตลอดขั้นตอนการผ่าตัด และการประเมินผลการรักษา

ไม่ใช่ผู้ป่วยทุกคนจะได้รับคัดเลือกเพื่อเข้ารับการผ่าตัด ผู้ป่วยที่ไม่ได้เข้ารับบริการมีสาเหตุต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • สุขภาพไม่แข็งแรง
 • มีภาวะเสี่ยงสูงสำหรับการผ่าตัด
 • ไม่ใช่กรณีเร่งด่วนที่จะต้องเข้ารับการผ่าตัด
 • ไม่ได้อยู่ในสถานะผู้ขอรับบริการของมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (ผู้ป่วยไม่อยู่ในสถานะที่ต้องได้รับการรักษาตามข้อกำหนดของมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม)
 • อายุน้อยเกินไป


ขั้นตอนการขอรับบริการ

 • ผู้ป่วยทุกคนจะได้รับการประเมินผลทางการแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • การประเมินผลทางการแพทย์ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น กุมารแพทย์ ศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์ ทันตแพทย์ นักพัฒนาการเด็ก และนักอรรถบำบัด
 • การจัดทำบันทึกข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ป่วย รูปถ่าย และข้อมูลอื่นๆ เช่น ส่วนสูง น้ำหนัก อุณหภูมิร่างกาย เป็นต้น
 • การซักประวัติสุขภาพของผู้ป่วย
 • การตรวจเลือด
 • การกำหนดและแจ้งนัดหมายวันผ่าตัดให้ผู้ป่วยทราบโดยเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ
 • ไม่ใช่ผู้ป่วยทุกคนจะได้รับคัดเลือกเพื่อเข้ารับการผ่าตัดรักษา
 • ผู้ป่วยจะต้องมาถึงที่โรงพยาบาลก่อนวันผ่าตัดหนึ่งวัน
 • โดยปกติแล้วผู้ป่วยจะสามารถออกจากโรงพยาบาลได้หลังวันผ่าตัดหนึ่งวัน


ข้อปฏิบัติในการเข้ารับการผ่าตัด

 • คนไข้จะได้รับการแจ้งหมายกำหนดการก่อนวันผ่าตัดหนึ่งวัน
 • คนไข้ต้องมาถึงที่โรงพยาบาลในช่วงบ่ายก่อนวันผ่าตัดหนึ่งวัน 
 • คนไข้ต้องงดน้ำและอาหารเป็นเวลา 8 ชั่วโมงก่อนการผ่าตัด
 • คนไข้ต้องได้รับการตรวจประเมินความพร้อมก่อนเข้ารับการผ่าตัด ณ บริเวณที่จัดไว้ให้ ก่อนเข้ารับการผ่าตัด
 • ก่อนเข้าห้องผ่าตัด คนไข้จะต้องเปลี่ยนใส่ชุดที่จัดเตรียมไว้ให้
 • ผู้ปกครอง หรือญาติของคนไข้จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในห้องผ่าตัด บุคลากรทางการแพทย์จะเป็นคนทำหน้าที่ดูแลคนไข้จนกว่าการผ่าตัดสิ้นสุดลง
 • เมื่อคนไข้พร้อมเข้ารับการผ่าตัด เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิสร้างรอยยิ้มจะเป็นคนพาคนไข้ไปที่ห้องผ่าตัด
 • หลังผ่าตัดคนไข้จะถูกพาไปที่ห้องพักฟื้น
 • ทันทีที่คนไข้ได้รับอนุญาตให้ออกจากห้องพักฟื้น คนไข้จะถูกพาไปที่หอพักผู้ป่วย
 • หอพักผู้ป่วยมีเตียงนอนมากพอสำหรับทั้งผู้ป่วยและญาติ
 • คนไข้ริมฝีปากแหว่งส่วนใหญ่จะได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้หลังจากผ่าตัดหนึ่งวัน
 • คนไข้เพดานโหว่อาจจะต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลหนึ่งคืนหรือนานกว่านั้น คนไข้ที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล และได้รับการดูแลจากทีมแพทย์จากมูลนิธิสร้างรอยยิ้มไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • ทีมแพทย์ของมูลนิธิจะคอยตรวจเยี่ยม พร้อมทั้งให้ความรู้ และคำแนะนำในการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัดให้คนไข้ และครอบครัวของคนไข้ทราบ
SHARE    
ช่วยเหลือ
มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทยอาศัยความเอื้ออาทรของผู้สนับสนุนในการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพียงหนึ่งรอยยิ้มได้ตลอดเวลา

บริจาค
การสนับสนุนของคุณจะช่วยให้
 
ร่วมกิจกรรมกับเรา

หน้าแรก      บริจาค    คำถามที่ถูกถามบ่อย    ภาพรวมเว็บไซต์      ติดต่อเรา    

©2562 มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย

สนใจบริจาค ติดต่อ: 02 075 2700-2 | มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม | บ้านเลขที่ 12/2 ซอยเมธีนิเวศน์ สุขุมวิท ซอย 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

*มูลนิธิสร้างรอยยิ้มเป็นองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0993000140478 และเลขจดทะเบียน: กท 1112