ไทย | English  
 

ข่าว
28 ธันวาคม 2559

โครงการผ่าตัดรักษาปากแหว่งเพดานโหว่ของมูลนิธิสร้างรอยยิ้มปี 2560มูลนิธิสร้างรอยยิ้มมีพันธกิจเพื่อผ่าตัดรักษาโรคปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติบนใบหน้าให้แก่ผู้ป่วยยากไร้อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ยากที่จะเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ก่อตั้งเพื่อให้ความช่วยเหลือคนไข้ด้อยโอกาสเหล่านี้ให้ได้รับการรักษาที่ปลอดภัยโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

โครงการช่วยเหลือผู้ป่วยของมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม แบ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ โครงการผ่าตัดแบบต่อเนื่อง ไม่จำกัดระยะเวลา (On-Going Medical Mission)  และ โครงการผ่าตัดแบบจำกัดระยะเวลา (Weekly Medical Mission)

โครงการผ่าตัดแบบต่อเนื่อง ไม่จำกัดระยะเวลา (On-going Medical Mission

1628.jpg

เราให้ทุนสนับสนุนโรงพยาบาลท้องถิ่นที่มีศัลยแพทย์ประจำ เปิดรับคนไข้ตามจำนวนที่ได้ทำข้อตกลงร่วมกันกับโรงพยาบาลโครงการจะเปิดจนกว่าจะมีคนไข้ได้รับการผ่าตัดครบตามจำนวน โครงการประเภทนนี้อำนวยความสะดวกผู้ป่วยและครอบครัวให้สามารถเดินทางเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลประจำพื้นที่ที่ตนเองสะดวก และในช่วงเวลาที่ตนเองสามารถมาได้ คนไข้สามารถกลับมารับการรักษาซ้ำได้ หากโครงการยังเปิดรับคนไข้อยู่ การเปิดโครงการรองรับผู้ป่วยกับโรงพยาบาลที่มีแพทย์ประจำเช่นนี้ ทำให้คนไข้สามารถกลับมารับการรักษาเพิ่มเติมหากโครงการยังไม่ปิด และยังสามารถกลับมาขอคำปรึกษาได้ ทำให้คนไข้ได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน มูลนิธิสร้างรอยยิ้มมีโครงการร่วมกับโรงพยาบาลต่างๆ ดังนี้

1. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 044 235 000

2. ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนนทบุรี 02 962 5731-33, 02 962 5737 ต่อ 607, 608

3. โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร 02 220 8000

4. โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี 038 932 000

5. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก) จังหวัดเชียงใหม่ 053 946 150 หรือ 053 946 173

6. โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 045 244 973

7. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา 074 455 000

8. โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 045 611 503 ต่อ 2212

9. โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก 055 270 300 ต่อวอร์ดศัลยกรรมหญิง

คนไข้สามารถติดต่อขอรับการรักษาโรงพยาบาลได้เองโดยตรง เพียงแจ้งว่ามาขอรับการรักษากับโครงการของมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม จะได้รับการรักษาไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

โครงการผ่าตัดแบบจำกัดระยะเวลา (Week-Long Medical Mission)

1629.jpg

เรานำคณะแพทย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญลงไปยังพื้นที่ที่ไม่มีศัลยแพทย์ หรือมีศัลยแพทย์แต่ไม่เพียงพอที่จะรักษาคนไข้ได้อย่างทั่วถึง โครงการประเภทนี้จะมีระยะจำกัดเพียงหนึ่งสัปดาห์ ผู้ป่วยจะต้องมาพร้อมกันในวันคัดกรองเพื่อรับการตรวจเช็คอาการและรับการคัดเลือกเข้ารับการผ่าตัดรักษา   

ตารางภารกิจที่จะมาถึง 

7 - 14 พฤษภาคม 2560 ที่โรงพยาบาลพิน อู ละวิน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์


ดูข่าวทั้งหมด >>
SHARE    
 
ร่วมกิจกรรมกับเรา

หน้าแรก      บริจาค    คำถามที่ถูกถามบ่อย    ภาพรวมเว็บไซต์      ติดต่อเรา    

©2560 มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประเทศไทย

สนใจบริจาค ติดต่อ: 02 075 2700-2 | มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม | บ้านเลขที่ 12/2 ซอยเมธีนิเวศน์ สุขุมวิท ซอย 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

*มูลนิธิสร้างรอยยิ้มเป็นองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0993000140478 และเลขจดทะเบียน: กท 1112